Manažérské koučování.

Při důležitém rozhodování je dobré se poradit – více hlav, více rozumu. S daňovými věcmi – s daňovým poradcem, s právnickými věcmi – s právníkem, s věcmi při řízení firmy – s odborníkem na manažment – manažerským poradcem (koučem).

Koučování se do manažmentu rozšířilo z profesionálního sportu, kde i nehrající kouč (trenér) dokáže sportovce přivést k špičkovým výkonům. Top manažer někdy může trpět „provozní slepotou“, je emočně spojený s problémem, nemá potřebný čas a kapacitu. Manažerský kouč pomáhá najít takové řešení úlohy, které nejvíce vyhovuje manažerovi i jeho firmě.

Koučování využívají obvykle manažeři, kteří pracují na svém osobnostním růstu a při řešení úloh si rádi vybírají z vícerých možností.

Koučování probíhá buď ve firmě u klienta, prostřednictvím Skype / Hangout, nebo v kanceláři poradce.
 

 

 

Složitá rozhodnutí.

Pozice majitele – nejvyššího šéfa firmy často přináší stresy a obrovskou zodpovědnost při strategických rozhodnutích. Klienti, zaměstnanci, dodavatelé, a někdy i samotný šéf mají odlišné zájmy, které někdy způsobují závažné konflikty. Každá strana používá své zbraně a šéf se může octnout zablokovaný ve slepé uličce.

Při takových rozhodnutích šéfové často řeší různá dilemata. Právě tady může významně pomoci poradce – kouč. Jeho úlohou je pomoci šéfovi zbavit se dilemat a najít takové řešení, které bude nejlépe vyhovovat šéfovi i firmě.

Kouč při tom používá otevřené otázky a znázorňuje šéfovi „konstruktivní opozici“, ab si šéf mohl vyzkoušet své argumenty dříve, než předstoupí před veřejnost. Takovým způsobem se „vychytají“ slabiny šéfovy argumentace dříve, než by je odhalili lidé „z venčí“.

Šéf s „vychytanou“ argumentací je pak sebevědomější a úspěšnější při prosazovaní svých záměrů.
 
Příklad:
Klient obvinil dodavatele z hrubého porušení smluvních podmínek. Dodavatel svolal poradu kompetentních vedoucích a pracovníků. Vytvořili dva týmy – jeden za klienta, druhý za dodavatele. Tým představující klienta měl za úlohu vymyslet všechny možné, i nemožné výhrady, aby potopil tým představující dodavatele. Tým představující dodavatele měl vymyslet argumenty proti těm obviněním. Po několika hodinách si vyjasnili, co všechno proti nim může klient vytáhnout a jak se vůči tomu bránit. Klientovo obvinění bylo nakonec zavrženo jako neopodstatněné.
 

Rozhádaný tým.

Při koučování kolektivu se zavádějí mechanismy pro minimalizaci nedorozumění a jeho členové se zapojují do plnění úkolu. Cílem je každému členovi týmu najít takovou aktivitu, kterou firma nejvíce potřebuje a která mu nejvíc vyhovuje. Takto se vytváří u členů kolektivu pocit, že patří k sobě, což je vede k lepším výsledkům.

Příklad:
Společnost Linde Technoplyn, a.s. vytvořila nový počítačový program pro svařování. Pro problémy s vlastnickými právy a organizací, které způsobovala nesoolupráce některých zaměstnanců nemohl být software po dobu několika let poskytnutý zákazníkům. To vyvolávalo velké napětí mezi zaměstnanci, a také mezi zákazníky. S pomocí koučování se podařilo tyto překážky překonat a poskytnout software zákazníkům.
 

Soukromé problémy

Manažerovy problémy se vztahy s kolegy, či blízkými osobami, nebo zdravotní problémy, mohou výrazně ovlivnit jeho výsledky v práci. Pokud se podaří odhalit a odstranit psychické bloky, které uvedené problémy způsobují, manažer může znovu efektivně plnit své plány.

Jsou různé situace, kdy může top manažerů potřebovat konzultaci se soukromými problémy. Přečtěte si o nich zde >>>
 

Byznys plán.

Firmy, které vznikly a vyrostli díky jednomu, nebo vícerým zakladatelům obvykle nemají strategický byznys plán. Dělají to, co zrovna „letí“. A když to přestane letět, tak se ohlížejí po jiných příležitostech.

Firmy s delší tradicí, popřípadě zahraničním kapitálem, obvykle určitý strategický byznys plán mají. Ten jim pomáhá dosahovat jejich podnikatelské cíle.

Některým manažerům slovo „plán“ připomíná socialistické plánování, které bylo často jenom výplodem fantazie plánovačů a v praxi spíše ztěžovalo, než pomáhalo dosahovat vytyčené cíle.

Byznys plán může mít různé podoby.
Pokud má splnit svůj účel, měl by obsahovat měřitelný popis cíle, jména zainteresovaných pracovníků, potřebné prostředky a časovou posloupnost jednotlivých úloh. Takový byznys plán umožňuje usilovat o realistické cíle. Umožňuje v průběhu procesu kontrolovat, jsou li všechny požadované činnosti plněny v požadovaných termínech. V případě výpadků a skluzů pak manažer může přijmout opatření, aby byl vytyčený cíl splněn v požadovaném termínu.

Na základě potřeb našich klientů se podílíme na vytyčení jejich strategických cílů a na rozpracování a realizaci plánů jednotlivých projektů.
 

Cena manažérské konzultace – koučování: 8.500,- Kč bez DPH
Při dlouhodobé spolupráci poskytujeme slevy formou koučovacích programů.
 
 

 

Objednávka koučinku - konzultace:

Závazně si objednávám konzultaci o délce 60 min. za 8.500,- Kč.
(Po obdržení objednávky se Vám ozveme a dohodneme závazný termín konzultace.)

Zvolte si způsob konzultace:

 V kanceláři kouče v Kežmarku. Telefonicky. Skype. U klienta (13.000,- Kč)

 

Zde uveďte své osobní a firemní údaje:

Jméno, příjmení, titul klienta (povinné):

Funkce ve společnosti:

Obchodní jméno společnosti:

Sídlo společnosti - adresa (ulice, číslo, PSĆ, obec):

IČO:

DIČ/ IČ DPH:

Telefon (povinné):

Váš email (povinné):

Váš Skype (v případě Skype konzultace):

Poznámka:

[cf7sr-simple-recaptcha]

Zasláním této objednávky souhlasím se zde uvedenými Obchodními podmínkami. Čtěte více >>>

Neoznačíte-li tento čtvereček, objednávku nebude možné vůbec odeslat.

Vyplníte-li objednávku správně, objeví se pod tlačítkem dole potvrzení o jejím přijetí. Nevyplníte-li všechny požadované položky, objeví se tam výzva k jejich opravě.