Motivace

Motivace je, pokud dosáhneme, aby daná osoba chtěla udělat požadovanou věc. Je to vnitřní, nebo vnější faktor, či faktory, které způsobí nabuzení, energetizaci organizmu. Motivace usměrňuje naše chování a jednání pro dosažení určitého cíle. Vyjadřuje emoce, které podporují, nebo utlumují člověka, aby něco udělal, nebo neudělal. Motivy jsou osobní příčiny určitého chování, jsou to pohnutky, psychologické příčiny reakcí, činností a jednání člověka zaměřeného k uspokojování jeho určitých potřeb. Potřeba je stav nedostatku, nebo nadbytku něčeho, co nás vede k činnostem, kterými tuto potřebu uspokojujeme. Potřeby se dělí na biologické (primární – potřeba dýchání, potravy, bezpečí, spánku a pod.), sociální (získané – vzdělání, kulturní život a pod.) a psychické (radost, štěstí, láska a pod.)

Více se o tématu motivace dozvíte na našich školeních čtěte více zde…