V práci se často setkávají velmi protichůdné zájmy – jiné jsou zájmy vedení společnosti, jiné jsou zájmy středního managementu a jiné jsou zájmy řadových zaměstnanců. Střet těchto zájmů často vyvolává konflikty.

Kromě toho, ať jsme na jakékoliv pozici, všichni jsme jen lidé. Některé typy lidí si prostě nesednou, a některé typy lidí konflikty přímo vyhledávají. Ať už je příčina konfliktu jakákoliv, jeho řešení je v pracovní náplni šéfů.

Bylo by fajn, kdybychom uměli všechny konflikty řešit po dobrém, přátelsky, dohodou. Někdy to ale nejde, protože některá ze zúčastněných stran konfliktu jakoukoliv dohodu odmítá. Pokud to nejde po dobrém, tak se to řeší po zlém. Tehdy dostává slovo krutost.
 

Co je to krutost.

Krutost je vědomé a úmyslné ubIižování jiným lidem. Mnoho šéfů má při řešení konfliktů problém právě s krutostí. Někteří bez zaváhání sekají doleva, doprava – padni komu padni. Jiní se snaží nikomu neublížit, hledají dohodu a i přes svou snahu jsou někdy obviněni z krutosti.

Označení šéfova rozhodnutí za kruté totiž může být manipulací, kterou se účastník konfliktu snaží pro sebe získat neoprávněnou výhodu.

Proto je při posuzování šéfovy krutosti dobré podívat se na věc z pozice šéfa, z pozice lidí, kterých se šéfovo chování přímo dotýká a také z pozice nestranného pozorovatele.

Když se svými koučovacími klienty řešíme přiměřenost jejich reakce na určité okolnosti, často využíváme pomůcku – členění krutosti na různé typy.

 

Tři typy krutosti:
1. Chirurgická krutost
2. Pomstychtivá krutost
3. Chorobná krutost (sadismus).

 

1. Chirurgická krutost.
 
Je to nejmenší možná krutost potřebná k dosažení pracovního cíle. Název “chirurgická” je převzat ze zdravotnictví.

Představte si, že jste si zabodli trn do nohy a přijdete k lékaři, aby vám ho vybral. Lékař vám rozřízne kůži na místě zabodnutého trnu, aby ho mohl vytáhnout. Když vám řezal kůži, tak vám úmyslně ubližoval. Dělal to ale s velmi ušlechtilým cílem – pomoci vám zbavit se trnu.

Šéfova chirurgická krutost v práci je taková krutost, která ubližuje zúčastněným lidem jenom proto, že to je nezbytné pro dosažení firemních cílů.

Příkladem může být diskrétní propuštění zaměstnance, který i přes napomínání dlouhodobě neplní své pracovní úkoly. Šéf si takového zaměstnance zavolá na pohovor a řekne mu, že ho už dvakrát písemně upozornil na neplnění pracovních úkolů. Protože nedošlo k nápravě, rozhodl se s ním ukončit pracovní poměr.

Zaměstnanec může označit rozhodnutí šéfa za kruté, vždyť on má těhotnou manželku, nevládnou tchyni, nemocného psa a hypotéku. A šéf mu dává výpověď. Vždyť to je strašně kruté. Jak on teď bude živit rodinu?

Z pohledu zaměstnance je toto rozhodnutí kruté a špatné, přijde o zdroj příjmu. Z pohledu šéfa, i z pohledu nezúčastněného pozorovatele je rozhodnutí šéfa sice kruté, ale správně. Pokud zaměstnanec dlouhodobě neplní pracovní úkoly, je třeba se s ním rozloučit a přijmout tam člověka, který ty úkoly bude zvládat.

V mezilidských vztazích se chirurgická krutost projevuje starozákonním pravidlem: “Oko za oko, zub za zub.” Krutost má při tom charakter pokuty za porušení pravidel, a je přiměřená závažnosti přestupku, či zločinu.

Při překročení omezené rychlosti o 20 km dostaneme pokutu několik tisíc korun, určitě za to nedostaneme trest smrti.
 

2. Pomstychtivá krutost.
 
Tento typ krutosti se vyznačuje tím, že za nepatrný prohřešek přichází nepřiměřeně vysoká, až drakonická odplata. Krutý člověk ubližuje jinému člověku nepřiměřeně moc k závažnosti jeho pochybení.

 

Pomstychtivá krutost nejenom trestá narušitele za jeho přestupek, ale si na něm i vybíjí vztek a frustraci pomstychtivce.

Jak by vypadalo pomstychtivě kruté propuštění zaměstnance, který si dlouhodobě neplní své pracovní úkoly? Pomstychtivý šéf by zaměstnanci nejen dal výpověď, ale ještě by mu vynadal a pomluvil před celým týmem. Případně by ho pomluvil i ve firmách, kde by se propuštěný mohl ucházet o nové zaměstnání.

Pomstychtivá krutost se tedy vyznačuje tím, že pomstychtivec sice má důvod na krutost (ubližování dotyčnému), jeho krutost je ale nepřiměřeně silná a často slouží hlavně k vybití si vlastního vzteku. Z hlediska přiměřenosti je tam velká “nadpráce” pomstychtivce při ubližování dotyčnému.
 

3. Chorobná krutost – sadismus.
 
Je to krutost pro krutost. Krutý člověk ubližuje bez příčiny, pouze pro potěšení z toho, že může někomu ublížit. Ubližování jiným může být i jedním ze způsobů dokazování si své moci a důležitosti.

Je pravda, že pokud sadista vytvoří pár s masochistou, může z toho vzniknout harmonický a naplněný vztah. Problém vzniká tehdy, když ten druhý ve dvojici není masochistou…

Chorobná krutost je často spojena s psychickými nemocemi – psychopatií. Chorobně krutý člověk může mít utkvělou představu, že všichni kolem něj mu chtějí ublížit. Když on ubližuje jiným, tak se vlastně jen brání.

V souvislosti s chorobnou krutostí se v personalistice stále častěji mluví o firemních psychopatech. Slyšel jsem už o několika případech, kdy takto chorobně krutý šéf dohnal své zaměstnance na psychiatrii.
 

Vraťme se k otázce z nadpisu článku: Musí být šéf krutý?

Nemusí. Ale bude to mít při řízení lidí těžké. Ještě těžší to bude mít, pokud má řídit kruté podřízené.

Na základě vlastních zkušeností s řízením lidí si myslím, že šéf někdy bez krutosti nemůže splnit své úkoly. Důležité je ale uhlídat si, aby naše krutost byla chirurgická.
 

Mně a mým koučovacím klientům při tom pomáhá následující technika:

1. Nejprve si pojmenuji tři možnosti řešení konfliktní situace a vyberu si řešení, které mi vyhovuje nejvíce.
2. Představím si, jak by vypadalo moje řešení v pomstychtivé a sadistické podobě.
3. Popíšu si, jak bude vypadat moje chirurgické řešení situace.

 
A co Vy, jaké máte zkušenosti s krutostí v práci? Napište nám o tom dolů do diskuse.
 

Alexander Birčák
Přeji Vám úspěšný den

RNDr. Alexander Birčák
Motivační kouč a školitel.

(Bývalý ředitel marketingu Wüstenrotu v Praze, předseda představenstva Sokolovských strojíren a také >>>.)
 
 
 
 
PS: Pokud Vás zajíma, jak správně využívat krutost při vedení ľudí, přijdťe už příští týden ut. 13.12.2016 do Bratislavy na mé školení „Jak se stát šéfem a dlouho jím zůstat >>>“.