Největší chyba při motivaci lidí

Hodně šéfů si stěžuje, že jejich lidé jsou pasivní, úkoly plní nedbale a nezodpovědně, poslouchají jedním uchem dovnitř a druhým ven.

V tomto článku vám popíšu největší chybu při motivaci lidí a také tři kroky, jak ji překonat. 
 

Největší chyba při motivaci lidí je, že považujeme ty lidi za stejné, jako jsme my sami.

Pak je motivujeme důvody, které jsou důležité pro nás, ale které nemusí být důležité pro ně.
 

 

Každý z nás má nějaký důvod, motivaci, proč určité věci dělá, nebo nedělá. Někdo má rád piplavé práce, které vyžadují nekonečnou trpělivost (TŘÍDIČ – Melancholik). Někdo rád mění věci a rozkazuje jiným lidem (DIREKTOR – Cholerik). Někdo rád pomáhá jiným (PODPOROVATEL- Flegmatik), někdo je veselá kopa, s kým se všichni ohromně nasmějí (BAVIČ- Sangvinik).
 

Toto jsou čtyři základní typy osobnosti podle vnitřní motivace, které vycházejí z Aristotelova učení. U některých lidí převládá jeden typ motivace, ale mnohem častěji je člověk poskládán z několika osobnostních typů.

Naši motivaci také velmi ovlivňuje, v jaké situaci se právě nacházíme. Jinak se chováme, když mluvíme s rodiči, jinak s přáteli, jinak v práci se šéfem a jinak s podřízenými.

Na mém otevřeném školení „Tajemství motivace lidí odhaleno“ se obvykle setkávají lidé, kteří se vidí poprvé v životě.

Děláme tam cvičení, kde si účastníci sami určují, jaká typ motivace (osobnosti) u nich převládá. Druhá část cvičení je určit podle chování, jaký typ osobnosti (motivace) převládá u jiných účastníků.

Sebehodnocení a určení převládajícího typu motivace jinými účastníky školení se shoduje na 90 – 95%. Někdy se ale sebehodnocení a hodnocení jinými lidmi propastně liší.
 

Samuel, majitel obchodní firmy, se ohodnotil, že u něj převládá osobnost BAVIČE – Sangvinika (dal si 60% ze 100). Tento typ osobnosti si spojoval se správným šéfem. Při tom se na školení celou dobu projevoval jako DIREKTOR – Cholerik, a také ostaní účastníci mu tipovali až 50% Direktora.

Když jsme tipovali převládající typ osobnosti u Martina, jednatele jiné společnosti, ostatní účastníci ho hodnotili, že má DIREKTORA – Cholerika na 40%. Martin se sám hodnotil, že má DIREKTORA dokonce 50%. Pouze Samuel hodnotil Martina, že má až 60% BAVIČE.

DIREKTOR Samuel, který sám sebe viděl jako BAVIČE, viděl v kolegovi Martinovi také hlavně BAVIČE. Na tomto příkladu dobře vidíme, jaké je lákavé připisovat jiným lidem stejnou motivaci, jaký máme my sami.
 

Pokud očekáváme, že lidé mají stejnou motivaci jako my, bude nám motivování fungovat hlavně u lidí, kteří se nám osobnostně podobají. Jenže v práci často potřebujeme lidi, kteří se od nás osobnostně diametrálně liší. Jinak by nemohli dělat tu práci, kterou vykonávají.

S takovými lidmi si obvykle nerozumíme, protože mluvíme různými jazyky. My mluvíme jazykem našeho typu osobnosti, dotyčný mluví jazykem svého typu osobnosti.
 

Chcete-li motivovat nějakého člověka a on nespolupracuje, příčinou může být, že patří k jinému typu osobnosti, jako jste vy. V takovém případě postupujte následovně:

1. Určete si svůj typ motivace, co je důležité pro vás.
2. Určitě typ motivace dotyčného člověka, co je důležité pro něj.
3. Při rozhovoru s dotyčným zdůrazňujete to, co je důležité pro jeho typ osobnosti.
 

Více se o určování motivace lidí dozvíte v ebooku „Motivace: Co nás pohání a proč si s někým nerozumíme“. Stáhněte si ho bezplatně zde >>>

Nebo přijďte na školení „Tajemství motivace lidí odhaleno >>>“.
 

Alexander BirčákPřeji Vám úspěšný den.
 
 
RNDr. Alexander Birčák
Motivační kouč a školitel.

(Bývalý ředitel marketingu Wüstenrotu v Praze, předseda představenstva Sokolovských strojíren a také >>>.)

(Bývalý ředitel marketingu Wüstenrotu v Praze, předseda představenstva Sokolovských strojíren a také >>>.)

Mob: +421 904 864 912
 
 
PS: Prázdninové termíny mých otevřených školení: