Osobní poradenství

Osobní poradenství, nebo-li Life coaching je poradenská činnost, která pomáhá lidem identifikovat a doahovat jejich osbní cíle. Využívá techhiky používané v sociologii, psychologii, rozvoji osobnosti.

Osobní poradenství – koučování

se na rozdíl od psychologie a psychiatrie nezabývá diagnostikou mentálních poruch či disfunkcí, ale soustřeďuje se na efektivní změnu současného a budoucího chování klienta.