Proč lidé nepodvádějí, ikdyž mohou?

Přesto že se často dozvídáme o korupci, zpronevěrách a podobnách ekonomických skandálech, existuje jen málo seriózních výzkumů o ekonomické kriminalitě. Důvod? Nemáme žádné použitelné údaje. Dozvíme se vždy jenom o pár případech, které se provalí. Většina lidí, kteří zpronevěří peníze si žijí klidný a teoreticky šťastný život.
 
Výjimkou při tomto zkoumání je příběh Paula Feldmana, který obchodoval s hamburgery.
 
Paul Feldman od roku 1962 pracoval na ministerstvu obrany USA jako vedoucí oddělení. Mezi kolegy ale byl známý spíše jako „chlápek s hamburgery“. Tento titul získal díky tomu, že zpočátku své podřízené za pracovní úspěchy odměňoval tak, že jim přinesl do práce hamburgery. Pak se z toho stal zvyk – nosil jim je každý pátek. Když se to dozvěděli kolegové ze sousedních oddělení, také chtěli mít hamburgery. Ke konci přinášel Feldman do práce kolem 200 hamburgerů týdně. Aby to neplatil ze své kapsy, postavil vedle nich kasičku na mince a cenovku. Chybějící peníze bral jako zapomětlivost, ne jako podvod.
 
Po dvaceti letech se Feldman přes varování přátel rozhodl dát výpověď na ministerstvu a začít prodávat hamburgery na plný úvazek. Pochodil kancelářské budovy ve Washingtonu a své klienty získával jednoduše. Ráno jim dodal do kuchyněk ve firmách hamburgery a vedle nich položil kasičku na mince. Před obědem se vrátil a vyzvedl si peníze a zbytky. Jeho obchod byl postavený na víře v lidskou čestnost a fungovalo mu to. Za několik let prodával Feldman 8400 hamburgerů týdně pro sto čtyřicet firem a vydělal tolik, jako v předchozím zaměstnání. Nemusel ale sedět v kanceláři a byl šťastný. Současně vytvořil nádherný ekonomický experiment, když si od samého počátku vedl záznamy o svých prodejích.
 
Když srovnal tržby a dodané hamburgery, mohl do posledního centu vyčíslit, jak poctiví jsou jeho zákazníci. Okradli jej? Pokud ano, čím se odlišovala firma, ve které se kradlo, od té, ve které se to nestávalo? Za jakých okolností se lidé uchylovali ke krádeži? Felmanovy poznámky nám umožňují podívat se na ekonomickou kriminalitu, ikdyž v malém rozsahu.
 
Když Fedlman začal s prodejem, na základě svých zkušeností z vlastního úřadu očekával, že kolem 95% lidí zaplatí. Těch 95% ale bylo uměle navýšených, předtím jeho přítomnost v práci odstrašila zloděje. Navíc, lidé ho znali a pravděpodobně ho měli rádi.
 
Ekonomické a psychologické výzkumy ukazují, že lidé jsou ochotni zaplatit různě vysoké ceny v závislosti od toho, jak na ně působí člověk nabízející zboží. Ekonom Thaler ve své studii „Pivo na pláži“ z roku 1985 dokázal, že žízniví rekreanti zaplatili ve slušném hotelu, který byl blízko za pivo 2,65 dolaru, ale v ošklivém obchodu s potravinami byli ochotni zaplatit jen 1,50 dolaru. Také sami si umíte představit, které prodavačka zmrzliny prodá více – mladá, krásná, usměvavá, nebo stará, neupravená a haštěřivá.
 
Feldman tedy přehodnotil svá očekávání a za „čestnou firmu“ považoval takovou, když mu za hamburgery zaplatilo kolem 90% lidí. Rozmezí mezi 80 – 90% označoval za „mrzutou, ale snesitelnou situaci“. Když bylo neplatičů více než 20%, obrátil se na ně s ostře formulovaným oznamem:

„Žádám vás, abyste si přestali brát hamburgery bez zaplacení. Nemyslím si, že učíte své děti podvádět, proč to pak děláte vy?“

Feldman každý rok postaví do firem kolem 7000 kasiček a v průměru mu ukradnou jednu kasičku ročně. Je zajímavé, že lidé, kteří obvykle ukradnou 10% hamburgerů téměř nikdy neukradnou kasičku. To ukazuje na sociální podtext krádeže. Z Feldmanova hlediska jsou lidé, kteří nezaplatí za hamburger zloději. Oni si to o sobě zjevně nemyslí.

V průběhu času Feldman pozoroval pomalý pokles v platební morálce, který začal v roce 1992. V létě 2001 klesl počet zaplacených hamburgerů na 87%. Ale po 11. září 2001 počet zaplacených hamburgerů stoupl o 2% a pak se na této úrovni dlouho udržel. Můžeme to připsat vlně všeobecné empatie, která se po útocích zvedla. Pokud se Vám zdá nárůst o dvě procenta málo, podívejte se na to takto: Poměr neplatičů klesl z třinásti na jedenáct procent, což znamená, že počet krádeží klesl o patnáct procent.

Údaje také ukazují, že lidé v malých kolektivech jsou poctivější než lidé z velkých firem. Platební morálka firem do 15 zaměstnanců je o tři až pět procent vyšší než u firem s více než sto zaměstnanci. Přesto že je ve velkých firmách více lidí v kuchyňce s hamburgery a tedy také více svědků, kteří vidí, jestli dotyčný zaplatil, hamburgrová kriminalita se chová podle vzoru pouliční kriminality. Na vesnici připadá na jednoho obyvatele mnohem méně pouliční kriminality, než ve velkých městech, protože na vesnici je větší pravděpodobnost, že kriminálníka poznají a zadrží. Kromě toho v malých společenstvích lépe fungují sociální stimuly na potlačení kriminality, jako je například hanba.

Zvláštní vliv na platební morálku má také počasí a roční období. Při hezkém počasí platební morálka stoupá, při podzimních deštích naopak klesá. Nejhorší jsou různé svátky. V týdnu před Vánoci klesá počet zaplacených hamburgerů o dvě procenta, což odpovídá 15% nárůstu krádeží. Podobné to je také se svátkem svatého Valentína a s termínem na zaplacení daní.

Svátek práce a Den nezávislosti (roční obdoba svátku sv. Cyrila a Metoděje) jsou dobrými svátky, protože lidé platí, jak mají platit. Proč ty rozdíly? Svátky s dobrou platební morálkou jsou svátky, kdy mají lidé prostě volno. Svátky se špatnou platební morálkou jsou poznačené obavami z budoucnosti a přivysokými očekávaními rodiny. Na Vánoce se kupuje spousta dárků, na prvního máje ne.

Feldman byl přesvědčen, že lidé jsou poctivější, mají-li rádi svého šéfa i svou práci. Byl také přesvědčen, že pracovníci na vyšších pozicích podvádějí častěji, než jejich podřízení. Zjistil to na firmě, která měla pronajata tři poschodí v budově. Na nejvyšším poschodí bylo vedení firmy, pod nim bylo oddělení prodeje a úplně dole bylo oddělení zprávy. Feldman se domníval, že na nejvyšším poschodí kradli více jen proto, že byli prostě arogantní. Arogance, sklon k porušování pravidel a různá „nepovolená tvořivost“ se častěji vyskytuje mezi vedoucími, než mezi podřízenými. Nenapadlo jej, že podvod byl možná metodou, jak se někteří lidé dostali ke své funkci.

Morálka nám ukazuje svět takovým, jakým by měl být, ekonomie nám jej ukazuje takovým, jakým ve skutečnosti je. Feldmanův obchod s hamburgery je přesně na hranici morálky a ekonomie.

Ano, hodně lidí jej okradlo, no převážná část to neudělala, přesto že je nikdo při tom nehlídal.
Tento výsledek mnohé překvapil – překvapil také jeho kamaráda ekonoma, který jej před dvaceti lety varoval, že jeho systém založený na důvěře nikdy nebude fungovat.

Adam Smith by však překvapený nebyl. Tématem jeho první knihy „Teorie mravních citů“ byla vlastně lidská poctivost. „Můžete vnímat člověka jako velmi sobeckou bytost,“ napsal Smith. „Některé části jeho osobnosti jej však vedou k tomu, že se zajímá o osud jiných a jejich štěstí vnímá jako důležité, přesto že z toho nic nemá – jen požitek přihlížet tomu.“

Opačné tvrzení – že lidé jsou od přírody zlí dokumentuje antický příběh pastýře Gygese. Ten v jeskyni natrefil na mrtvolu, která měla prsten. Když si jej Gyges navlékl na prst, zjistil, že je od teď neviditelný. Protože jej nikdo nemohl vidět, udělal samé špatné věci – svedl královnu, zavraždil krále a podobně. Tento příběh obsahuje morální otázku: odolá člověk pokušení, když ví, že jej nikdo nepřichytí? Paul Feldman ví, že odpověď zní minimálně v 87% případů: ANO, ODOLÁ.
 

 
Chcete vědět více o tom, jak psychika ovlivňuje šéfy a jejich podřízené v práci? Navštivte naše školení z cyklu Praktická psychologie pro šéfy:
 

I. ROZUM A INTUICE V PODNIKÁNÍ

Cílem školení je naučit účastníky rozlišovat mezi intuitivním, rozumovým a jinými způsoby řešení úloh. Účastníci se také naučí odhalovat různé typy psychických bloků, které mohou jim, nebo jejich partnerům bránit v dosažení dobrých výsledků v podnikání. Čtěte více…

  Termíny konání:

 • Bratislava, úterý 15.5.2012, Hotel Barónka, Mudrochova 2,
 • Praha 6, úterý 22.5.2012, Hotel Fortuna West, Mrkvičkova 2,
 • Vysoké Tatry – Kežmarok, úterý 29.5.2012, Albisa s.r.o., Hviezdoslavova 2.

Trvání: 9.00 – 16.00 hod. Cena školení: 5.500,- Kč / osoba.
 

II. MOTIVACE A MANIPULACE LIDÍ

Cílem školení je seznámit účastníky s různymi typy lidí podle motivace, aby uměli přizpůsobit svou komunikaci pro maximální úspěch jejich práce. Seznámí se také s různymi typy komunikace, aby uměli odhalit, kdy jsou manipulování a aby sami uměli využívat pozitivní manipulaci při jednání se svým partnerem. Čtěte více…

  Termíny konání:

 • Bratislava, streda 16.5.2012, Hotel Barónka, Mudrochova 2,
 • Praha 6, streda 23.5.2012, Hotel Fortuna West, Mrkvičkova 2,
 • Vysoké Tatry – Kežmarok, streda 30.5.2012, Albisa s.r.o., Hviezdoslavova 2.

Trvání: 9.00 – 16.00 hod. Cena školení: 5.500,- Kč / osoba.
 

III. EMOČNÍ INTELIGENCE PRO ÚSPĚCH V OBCHODOVÁNÍ

Emoce hrají významnou roli při uzavírání obchodu, a také při běžné mezilidské komunikaci. To, s jakými emocemi člověk do obchodování (komunikace) vstupuje, a s jakými emocemi z ní odchází výrazně ovlivňuje opakovatelnost a úspěšnost těchto transakcí. Účastníci školení se naučí, jak získat kontrolu nad svými emocemi, i emocemi svého partnera, aby uměli uzavírat trvale udržitelné dobré obchody. Čtěte více…

  Termíny konání:

 • Bratislava, čtvrtek 17.5.2012, Hotel Barónka, Mudrochova 2,
 • Praha 6, čtvrtek 24.5.2012, Hotel Fortuna West, Mrkvičkova 2,
 • Vysoké Tatry – Kežmarok, čtvrtek 31.5.2012, Albisa s.r.o., Hviezdoslavova 2.

Trvání: 9.00 – 16.00 hod. Cena školení: 5.500,- Kč / osoba.
 

IV. ŘEŠENÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ

V naší kultuře je zaužívané silové řešení konfliktů. Pokud jedna strana „porazí“ druhou stranu, konflikt se takto nevyřeší, jenom se schová pod koberec. Porazená strana totiž obvykle hned začne přemýšlet, jak se vítězi pomstít. A je jen otázkou času, kdy se konflikt rozhoří znovu. Účastníci školení si na praktických příkladech vyzkouší efektivitu „silového“ i „přátelského řešení konfliktů. Přátelské řešení je založené za společných zájmech a zhodě názorů. Takové řešení má šanci vytrvat hodně dlouho. Čtěte více…

  Termíny konání:

 • Vysoké Tatry – Kežmarok, úterý – středa 5. a 6.6.2012, Albisa s.r.o., Hviezdoslavova 2,
 • Praha – termín bude upřesněn po prázdninách.

Trvání: 9.00 – 16.00 hod. Cena dvoudenního školení: 11.000,- Kč / osoba.
 

V. JAK TO DĚLAJÍ EFEKTIVNÍ LÍDŘI

Autoritativní vedení lidí má tu nevýhodu, že šéf musí stále stát nad svými podřízenými a kontrolovat je. Sdílené (participativní) vedení lidí přenáší zodpovědnost za výsledky na prodřízené a přináší mnohem lepší pracovní výsledky. Čtěte více…

  Termíny konání:

 • Vysoké Tatry – Kežmarok, čtvrtek – pátek 7. a 8.6.2012, Albisa s.r.o., Hviezdoslavova 2,
 • Praha – termín bude upřesněn po prázdninách.

Trvání: 9.00 – 16.00 hod. Cena dvoudenního školení: 11.000,- Kč / osoba.
 

VI. STRES MANAŽMENT

Na tomto tréninku se účastníci naučí identifikovat své zdroje stresu a naučí se relaxační techniky na uvolnění a regeneraci sil. Čtěte více…

  Termíny konání:

Tento trénink vedený ve slovenštině je určen pro uzavřená firemní školení. V závislosti od počtu probíraných relaxačních technik trvá 1, nebo 2 dny.
 

 

Zaujalo Vás některé školení? Přihlaste se hned teď a ušetříte 10%.

Přihlaste se zde: PŘIHLÁŠKA.
 

Tato školení je možné uskutečnit také pro Vaše zaměstnance ve firmě jako uzavřené školení. Napište nám počet zaměstnanců, které chcete proškolit a my Vám zašleme cenovou nabídku.
 

Přednáší:
RNDr. Alexander Birčák, poradce, kouč a lektor.
Více informací o lektorovi čtěte zde…
 

S pozdravem

RNDr. Alexander Birčák
Jednatel společnosti a lektor

Albisa s.r.o. čtěte více…
Mob.: +421 904 864 912
www.manazerskeporadenstvi.cz

PS: Znáte-li někoho, koho by tento článek mohl zajímat, přepošlete mu jej prosím.