Proč u nás klesá motivace zaměstnanců?

V Česku klesá od r. 2013 počet motivovaných zaměstnanců. Průměrná míra motivovanosti dnes dosáhla hodnotu 55%. V roce 2013 přitom dosahovala 61% a od té doby každý rok postupně klesá. Tento negativní trend odhalila ve své studii poradenská společnost AON Hewitt.

Motivace klesla nejen u řadových zamesstnancov, ale i u vrcholových a středních manažerů. Tento trend je nebezpečný i proto, že podle dlouhodobých výzkumů – pokud je motivován podávat vysoké výkony manažer, ovlivňuje to i výkony jeho podřízených.
 

Proč u nás klesá motivace zaměstnanců i manažerů? Odpovědí by mohl být loňský průzkum společnosti Consultpoint mezi podnikateli, majiteli, živnostníky a TOP manažery malých a středních podniků.

Na otázku: „Co považujete za nejdůležitější pro správné fungování firmy?“ odpověděli takto:

 

vztahy / lidé / komunikace – společně

37,78 %

řízení / organizace a kontrola

24,44 %

společný cíl

11,12 %

zákazník

6,67 %

efektivní finance

4,45 %

jiné

13,22 %

bez odpovědi

2,32 %

 
 
Pokud jsou na pracovišti špatné mezilidské vztahy, pokud vázne komunikace mezi lidmi, klesá jejich motivace zapojit se do nových projektů a podávat vysoké výkony.
 

Zaměstnává Vás v současnosti některá z těchto pěti manažerských výzev?

  • Nedostatečné výkony a málo motivováni zaměstnanci.
  • Organizační změny a s tím spojená nejistota.
  • Potřeba naladit profesionální a efektivní marketing.
  • Váš nadměrný stres.
  • Špatné mezilidské vztahy a komunikace na pracovišti.

 
Proto jsem pro Vás připravil bezplatnou konzultaci řešení Vašich manažérskych výzev.

Tuto konzultaci poskytnu pouze 5 z Vás a přihlásit se na ni můžete pouze do čtvrtka 11.10.2018. Proto vyplňte vstupní vstupní dotazník hned teď zde >>>

 

Alexander Birčák
Přeji Vám úspěšný den.
S pozdravem,

RNDr. Alexander Birčák
Manažérský kouč a školitel.
  

PS: Pokud hledáte inspiraci k řešení svých manažerských výzev, nezaujatý pohled kouče z venku může přinést zásadní obrat do Vašeho života. Konzultace je bezplatná a poskytnu ji pouze 5 vybraným zájemcům. Přihlaste se proto zde >>>