Systemické poradenství

Systemické poradenství

vychází z moderní teorie systémů, teorie sebeorganizace systémů a kybernetiky.

Systemické poradenství

přináší alternativní pohled na řízení firemních systémů i na rozvoj osobnostních a manažerských zručností. Umožňuje lepší využití zdrojů, překonání „neřešitelných“ problémů a dosahování lepších osobních i podnikatelských výsledků.

Více o tom, jak použít systemické poradenství při řešení podnikatelských i osobních problémů se dozvíte na našich školeních čtěte více zde…