Trénink firemní komunikace

Komunikovat s lidmi můžeme třemi způsoby – pasivní, silově a konstruktivní.

Při pasivní komunikaci člověk partnerovi ve všem ustupuje a často se nechá zatlačit do situace, která se mu vůbec nelíbí a necítí se v ní dobře.

Při silové komunikaci člověk hledá, jak svého partnera zahnat do kouta, aby s ním mohl jednat z pozice síly a při takové přesilovce mu vnutit své podmínky a požadavky.

Při konstruktivní komunikaci člověk jedná s partnerem jako s rovnoprávným člověkem a snaží se s ním dosáhnout dohody, která bude výhodná pro oba zúčastněné (WIN – WIN výsledek).
 

Pokud se jejich rozhovor nese v duchu: “Já jsem ten nejmoudřejší, nejsilnější, já vím všechno nejlepší a ty mě proto musíš poslouchat”, tak je to komunikace z pozice síly. Pokud se partner pasivní podřídí, obvykle se necítí zodpovědný za výsledek spolupráce. Ten silnější partner je pak často nespokojený s výsledkem spolupráce a má pocit, že ten druhý se pouze “veze”.

Pokud i druhý partner začne hrát přesilovku, tak jejich rozhovor často končí zraňující hádkou, nebo odmítnutím spolupráce.

Rozhovor dvou partnerů je rovnoprávný, pokud mají oba stejné komunikační práva. To znamená, že oba mají právo vyjádřit se k tématu rozhovoru, přinášet své návrhy, mluvit o svých obavách, pocitech a prioritách, a nést pak za to patřičné důsledky.

Za takových okolností se oba partneři mohou cítit bezpečně. Nemají pak potřebu útočit na druhého a mohou hledat vzájemně výhodné řešení úlohy (problému). Pokud druhý partner náhodou poruší pravidla bezpečného rozhovoru, první partner ho bezpečným způsobem na to upozorní.

Neznalost techniky bezpečné (rovnoprávné) komunikace vede lidi k tomu, že se při rozhovorech buď snaží o přesilovku, nebo se snadno nechají zahnat do kouta.
 

Na školení se seznámíte a naučíte používat základy konstruktivní komunikace:
- Základní komunikační práva,
- Strategie dosažení úspěchu,
- Odezvy na emoce jiných,
- Příčiny nedorozumění (typy osobnosti, psychické bloky, typy emocionální výměny),
- Techniky bezpečné komunikace (já výrok a formulace cíle).

 
Reference našich školení najdete zde >>>

 

Přednáší:

RNDr. Alexander Birčák, poradce, kouč a lektor.
(Bývalý ředitel marketingu Wüstenrotu Praha, bývalý ředitel marketingu Linde Gas Praha a bývalý předseda představenstva Sokolovských strojíren.)

Proč přijít na školení Alexandra Birčáka: čtěte více >>>
 

Kdy a kde se koná toto školení:

Termín školení nebyl stanovený.

Školení trvá 2 dny, začátek v 9.00, konec v 16.00 h.
 

Cena školení: 12.000,- Kč
Cena zahrnuje pracovní materiály, občerstvení a oběd.
 
Ceník firemních školení si prohlédněte zde >>>