Všeobecné obchodní podmínky

Provozovatel internetového obchodu
Albisa sro, Záhradná 1330/9, 060001 Kežmarok, Slovensko,
zastoupena jednatelem RNDr. Alexandrem Birčákem.
 
IČO: 44 527 365, DIČ: 2022730380
Společnost je zapsána v OR OS Prešov, v odd. Sro, ve vložce 20972 / P.
Firma není plátcem DPH.

Číslo účtu: 400 7200 695/7500
IBAN: SK76 7500 0000 0040 0720 0695
SWIFT: CEKOSKBX
 

1. Povinnosti prodávajícího

Zákazníkům se zavazujeme dodat:
1. Druh a množství zboží v kupní ceně a za platebních podmínek, které platí v den odeslání objednávky.
2. Zboží, které bude vhodně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
3. V případě školení se zavazujeme odpřednášet školení v uvedených termínech a čase.
4. V případě konzultace se zavazujeme provést konzultaci (koučink) v dohodnutém termínu.
 

2. Nezodpovídáme za:

1. Opožděné dodání zboží zaviněné poštou.
2. Opožděné dodání zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce.
3. Za poškození zásilky zaviněné poštou.
4. Výběr zboží zákazníkem. Pokud po převzetí zásilky zákazník zjistí, že zboží již má nebo neodpovídá jeho představám. Takové zboží nemůžeme považovat za oprávněnou reklamaci.
 

3. Povinnosti kupujícího

Kupující se zavazuje:
1. Objednané zboží převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad nám tyto neprodleně oznámit.
2. Zaplatit za zboží/službu kupní cenu ve výši a v smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky.
V případě, že si kupující zboží/službu nepřevezme (na základě objednávky), prodávající si vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody. V případě, že si zákazník zboží nepřevezme při prvním doručení, a požaduje opětovné doručení zboží, je povinen uhradit náklady prvního, opětovného doručení zboží, jakož i náklady na vrácení zboží prodávajícímu.
 

4. Ceny zboží

Ceny uvedené v našem internetovém obchodě jsou platné v době objednání produktu. Vyhrazujeme si právo tiskových chyb. Nejsme plátci DPH a všechny ceny, uvedené na webové stránce přímo u výrobku jsou konečné.

Knihy:
V ceně zboží není započítáno poštovné a balné. Ceny za poštovné a balné najdete níže v sekci „Poštovné a balné“ Dokladem o prodeji je faktura, která je automaticky generovaná systémem a najdete ji vždy při příslušné objednávce v balíku.

Školení:
Pro získání slevy 10% za platbu před uzávěrkou je nutno platbu provést tak, aby byly peníze připsány na náš účet v ČSOB Praha 14 dní před konáním školení.
 

5. Dodací podmínky a termín dodání

Kniha:
Objednané knihy odesíláme do 48 hodin. K této době třeba připočítat běžně 3 – 4 pracovní dny, které trvá doručení knihy k vám Českou poštou.
Pokud Vám kniha nebo SMS o expedici nebyly doručeny ani do 7 dnů po našem e-mailu, kontaktujte, prosím, svou dodací poštu i nás. Bližší informace o Vašem balíku a možných důvodech nedoručení Vám po prověření následně poskytneme e-mailem.

Školení:
Po obdržení vaší Závazné přihlášky na školení Vám vystavíme zálohovou fakturu, na kterou zaplatíte účastnický poplatek. Fakturu Vám předáme na školení.
V případě uplatnění slevy za platbu před uzávěrkou školení a platby po uzávěrce školení bude chybějící částka dofakturován.

Konzultace, koučink:
Po obdržení vaší Závazné objdnávky na konzultaci Vám vystavíme zálohovou fakturu, na kterou zaplatíte cenu konzultace. Fakturu Vám pošleme po uskutečnění konzultace.
 

6. Způsob dodání

Knihy posíláme Českou poštou formou dopisu / balíku nebo dopisové / balíkové dobírky.

Školení a konzultace provádíme v určených termínech na určených místech.
 

7. Poštovné a balné

Cena poštovného a balného při zaslání knihy je 110,- Kč, s výjimkou hormadných objednávek, u kterých poštovné a balné neúčtujeme.
 

8. Zrušení objednávky

A. Zrušení objednávky před dodáním zboží

Kniha:
Kupující může objednávku knihy stornovat bez udání důvodu do 12 hodin od jejího odeslání. Po této době se začíná objednávka zpracovávat. Zrušení objednávky je třeba oznámit telefonicky, nebo e-mailem. Obratem Vám bude zasláno potvrzení o zrušení objednávky.

Školení:
Při zrušení přihlášky ze strany zákazníka 14 až 8 dní před konáním školení je storno poplatek 50% z ceny školení, při zrušení přihlášky 7 a méně dní před školením, nebo neúčasti na školení se zaplacený účastnický poplatek nevrací. Účast náhradníka je možná.

Konzultace:
Při zrušení/změně doby konání konzultace ze strany zákazníka 48 a méně hodin před domluveným termínem je storno poplatek 50% z ceny konzultace.

B. Zrušení objednávky po dodání knihy – odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží

Ve smyslu ustanovení § 12 zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji (zákon č. 108/2000 Sb.) Má zákazník do 7 pracovních dnů ode dne převzetí zboží objednané zboží vrátit bez udání důvodu. (Toto ustanovení zákona se však nemá chápat jako zapůjčení zboží). Finanční prostředky budou kupujícímu vráceny na jeho účet v bance převodem a to nejpozději do 15 dnů od přijetí zboží zpět.
Oznámení o odstoupení od smlouvy nám musí být oznámeno dopisem do 7 dnů od přijetí zboží, aby bylo vrácení zboží dle zákona pravomocné. Při nedodržení tohoto termínu, nemáme povinnost vrácení zboží akceptovat, avšak snažíme se vyhovět každému zákazníkovi. Vrácené zboží nesmí být poškozené, použité a musí být kompletní. Nedodržení těchto podmínek může vrácení zboží a refundaci úhrady prodloužit.
Zboží nám zašlete na adresu a způsobem popsaným v následujícím bodě.
V případě porušení jakékoli části těchto podmínek o vrácení zboží, nebudeme akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude zasláno zpět na náklady kupujícího.
 

9. Reklamace

Před převzetím a zaplacením zásilky z pošty, si ještě na místě zkontrolujte, zda zásilka není poškozena. V případě rozsáhlého poškození (roztržený obal, deformace a jiné rozsáhlé poškození) doporučujeme zásilku nepřevzít. Může se stát, že pracovníci pošty poškodí zásilku nevhodnou manipulací. Na již přijaté zásilky reklamace nepřijímáme.

Záruční doba
Knihy:
Záruční doba je stanovena zákonem, a to 24 měsíců a vztahuje se pouze na výrobní vady.

Školení, konzultace:
Na školení a konzultace se záruční doba neposkytuje.
 

Postup při reklamaci
V případě reklamace, žádáme oznámit tuto skutečnost e-mailem na: albisa@albisa.sk, nebo na tel. čísle: 00 421 904 864 912. Po diskusi reklamačního plnění nám zboží zasílejte na adresu: Albisa s.r.o, Alexander Birčák, Záhradná 1330/9, 06001 Kežmarok, Slovensko.
Balík zašlete doporučeně. Zboží nám prosím neposílejte dobírkou. Do balíku přiložte kopii daňového dokladu (faktura), který jsme Vám poslali se zbožím a kopii ústřižku od doručovatele. Po obdržení reklamované zásilky Vás budeme kontaktovat e-mailem, nebo telefonicky a domluvíme se na vyřízení reklamace. V případě uznané reklamace Vám zboží vyměníme kus za kus. Také máte možnost vrácení peněz. Podle zákona bude reklamace vyřízena nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamovaného zboží. Do reklamace není započítávané poštovné.