Workshop se uskuteční ve dnech 14.5. až 15.5.2015 (čtvrtek – pátek),
denně od 9.00 do 16.00 hod.

Místo konání: hotel Holiday Inn, Bajkalská 25/A, Bratislava, Slovensko.

 
Jedním z hlavních cílů zákona o státní službě (dále jen Zákon) je zefektivnění a modernizace státní správy. Při implementaci zákona je klíčovým bodem naplnění litery zákona v konkrétních podmínkách na jednotlivých ministerstvech.

Náš workshop je proto zaměřen na stručné teoretické shrnutí dané problematiky, popis zavádění Zákona v SR a ČR a výměna zkušeností mezi kompetentními pracovníky.
 

Témata workshopu:
- Účel a principy zákona o státní službě,
- Stav zavádění Zákona v SR a ČR,
- Perspektivy dalšího postupu při zavádění Zákona,
- Best practices při zavádění Zákona na některých ministerstvech v ČR a SR.
 

Pro koho je workshop určený:
- vedoucím HR a personálním specialistům ministerstev v SR a ČR,
- manažerům a vedoucím pracovníkům ministerstev,
- poradenským společnostem.
 

Cíle workshopu:
Workshop přináší informaci o aktuálním stavu zavádění Zákona v ČR a SR a o specifikách jeho zavádění v obou zemích.
Poskytuje výjimečnou příležitost pro setkání českých a slovenských personalistů, vedoucích zaměstnanců a představitelů poradenských společností, kteří se podílejí na jeho tvorbě, novelizaci a zavádění do praxe.

Podporuje vzájemnou výměnu názorů a zkušeností mezi manažery a personálními specialisty mezi sebou navzájem i mezi kolegy ze sousední země.

Umožňuje rovněž sdílet best practices při zavádění Zákona v obou zemích.
 

Časový rozvrh workshopu:


1. den, čtvrtek 14.5.2015.


08:30 – 09:00, Registrace.
 
09:00 – 09:15, Přivítání účastníků a zahájení workshopu.
 
09:15– 10:15, Téma: Účel a principy zákona o státní službě.
 
Přednáší Ľubomír Plai.
Bývalý předseda Úradu pre štátnu službu SR, dnes předseda občanského sdružení Fórum občanov Slovenska. Pan Plai se v současnosti aktivně podílí na tvorbě a implementaci Zákona na Slovensku.
 

10:30 – 12:00, Téma: Stav zavádění Zákona na Slovensku

Přednáší: Tatiana Janečková,
vedúca služobného úradu, Úrad vlády SR.
 

12.00 – 13.00 Přestávka na oběd.
 

13:00 – 14:00, Téma: Důvody novelizace Zákona na Slovensku a její aktuální stav.

Přednáší: JUDr. Zuzana Dzurendová,
riaditeľka odboru štátnej služby a verejnej služby, Úrad vlády SR
 

14:15 – 15:15 Téma: Specifika zavádění Zákona na Ministerstvu životného prostredia SR

Přednáší: Mgr. Peter Tóth,
riaditeľ osobního úradu, Ministerstvo životného prostredia SR
 

15:30 – 18:00, Recepce – networking


2. den, pátek 15.5.2015.

09:00 – 12:00, Téma: Panelová diskuse účastníků o zavádění zákona v jejich rezortech a návrh konkrétních kroků k dosažení synergických efektů.

Diskusi moderuje: RNDr. Alexander Birčák,
kouč a lektor osobního rozvoje.
 

12.00 – 13.00, Přestávka na oběd.
 

13.00 – 15.30, Téma: Osobní koučink účastníků na vybraná témata.

Paralelně koučují RNDr. Alexander Birčák a Mgr. Alena Birčáková – Chomišáková.
 

15.30 – 16.00 Závěrečné vyhodnocení workshopu.
 

 
Cena workshopu: 830,- €/osoba.

Cena zahrnuje občerstvení v průběhu workshopu, pracovní materiály a psací potřeby. Maximální počet účastníků workshopu je 15 osob, což poskytuje prostor pro individuální přístup lektorů k dotazům účastníků a rovněž dostatek času na osobní koučování.

Sleva:
Cena 747,- €/osoba – sleva 10% je při platbě před uzávěrkou workshopu, která je 14 dnů před jeho konáním (t. j. 30.4.2015).
 

Změna programu vyhrazena.
 


Přihláška na workshop:


Zavádění zákona o státní správě

2 dny (9.00 - 16.00 hod), 830,- €.


Bratislava, Hotel Holiday Inn, Bajkalská 25/A

 

Zde uveďte své osobní a firemní údaje:

Počet účastníků včetně Vás:

Jméno, příjmení, titul účastníka (povinné):

Funkce ve společnosti:

Obchodní jméno společnosti:

Sídlo společnosti - adresa (ulice, číslo, PSĆ, obec) povinné:

IČO:

DIČ/ IČ DPH:

Telefon (povinné):

Váš email (povinné):

Poznámka:

Zasláním této přihlášky souhlasím se zde uvedenými Obchodními podmínkami školení. Čtěte více >>>

Vyplníte-li přihlášku správně, objeví se pod tlačítkem dole potvrzení o jejím přijetí. Nevyplníte-li všechny požadované položky, objeví se tam výzva k jejich opravě.

Obchodní podmínky školení:

Po obdržení Vaší Závazné přihlášky Vám vystavíme předfakturu, na kterou zaplatíte účastnický poplatek. Fakturu Vám předáme na školení.

Pro získání slevy 10% je nutné platbu provést tak, aby byly peníze připsány na náš účet v ČSOB Bratislava do pondělí 4.5.2015.

Při zrušení přihlášky 14 až 8 dní před konáním školení je strono poplatek 50% z ceny školení, při zrušení přihlášky 7 a méně dní před skolením, nebo při neúčasti na školení se zaplacený účastnický poplatek nevrací. Účast náhradníka je možná.