Zneužívají lidé Vaši dobrotu?

Člověk je tvor společenský a přežití každého za nás je svým způsobem závislé od pomoci – služeb jiných lidí. Proto jsme od narození vychováváni pomáhat jiným lidem podle hesla: „Dnes pomůžu ja tobě, zítra ty mně.“ Většina lidí má po přijetí služby potřebu se nějak odvděčit za poskytnutou pomoc. Ale ne vždy je tomu tak. Někteří lidé považují pomoc od jiných lidí za samozřejmost, za něco, na co mají nárok a co si neváhají vynutit různymi prostředky.
 
Kdy míváme pocit, že jiní lidé zneužívají naši dobrotu?
 
Vztahy mezi lidmi se dají popsat jako transakce. My něco jinému člověku dáváme (věc, službu, peníze, či podnět) a něco od jiného člověka dostáváme. Pokud od partnera v transakci dostaneme něco, co chceme dostat, pak považujeme náš vztah (transakci) za úspěšnou. Pokud dostaneme něco, co nechceme, nebo pokud nedostaneme nic, pak mám pocit, že jsme byli zneužiti.
 
Lidé, kteří zneužívají naši dobrotu toho dosahují pomocí manipulace. Buď nám poskytují zavádějící informace (lžou), zastrašují, nebo nás emočně vydírají. Když pro ně uděláme, co po nás chtěli, máme z toho zlý pocit. Zdá se nám, že vždy jenom dáváme a nikdy nedostáváme zpět. Nebo nás dotyčný vyhledá, jenom když něco potřebuje, a jinak jsme mu lhostejní.


Takový případ se stal řediteli marketingu jisté velké společnosti,
která pro své klienty každý rok připravila dárkové předměty – velmi hezké nástěnné kalendáře. Jeho známá, lékařka, si na něj vždy vzpoměla před koncem roka a šli si přátelsky posedět na kávu. Naposledy se setkali při kávě rok po jeho odchodě z té společnosti. Ona jako kdyby nechtěně zmínila jejich tradičně hezké kalendáře. A byla překvapená, že on tam už nepracuje. Pak po něm chtěla ještě nějakou službu. Když jí po nějaké době bývalý ředitel zavolal, její první věta byla: „Co potřebuješ?“
 
Ředitelka jisté obchodní firmy mi popsala případ svého obchodního zástupce, který u ní pracoval již čtyři roky. Z počátku byl velmi aktivní, navštívil i 5 – 6 klientů denně. Poslední rok poklesl počet navštívených klientů na 3 – 4 denně. A poklesli také jeho obchodní výsledky. Zato se zvýšili jeho požadavky na plat. Ředitelka dokonce pomocí GPS zabudovaného v jeho služebním vozidle zjistila, že si vykazuje soukromé jízdy jako služební. Proto mu před Vánoci nevyplatila žádné prémie. Na vánočním posezení na ní obchodní zástupce vyrukoval s tím, že nemá za co manželce a dětem koupit dárky, jak on se pro firmu snaží a jak mu je trapné, že jeho manželka vydělává více, než on. Typické emoční vydírání. Ředitelka mu nakonec prémie vyplatila s tím, že se musí od nového roku zlepšit.
 
Myslíte si, že se obchodní zástupce po novém roce zlepšil? Ne, nezlepšil. Ředitelka měla pocit, že zneužil její dobortu a tak mu v březnu dala výpověď. Ponaučením pro ní bylo, že příště si musí se svými zaměstnanci lépe domluvit kontrakt na požadovanou práci a odměnu.


Zvláštní druh zneužívání naší dobroty se vyskytuje při prodeji zboží.
Často k nám naší přátele přistupují jako k bohatým příbuzným, kteří mají povinnost poskytovat jim své zboží zadarmo, nebo za velkoobchodní cenu. „Vždyť si to dáš do nákladů,“ slyšíme často. Asi si neuvědomují, že na to, abysme to mohli dát do nákladů, musíme nejdříve něco vydělat. Dobrým řešením může být dát známému symbolickou „přátelskou slevu“, nebo zákazníckou slevovou kartu, pokud takovou máme.

Obdobně, jako s prodejem zboží to je ve sféře služeb.
Někteří příbuzní a známí k nám přistupují tak, že naše služby dostanou samozřejmě zadarmo. Pokud je to jednou za čas, s tím by se možná dalo nějak vyrovnat. Horší to je, pokud si dotyčný postaví své podnikání na tom, že bude naše služby využívat zadarmo stále. To už nás čeká nepříjemný obchodní rozhovor, po kterém nás možná někdo přestane považovat za přítele, či příbuzného. Pokud je pro ty lidi podmínkou přátelství, že jim budeme zadarmo vydělávat peníze, je otázkou, jestli máme čeho litovat

Další kapitolou zneužívání naší dobroty je zaměstnávání příbuzných a přátel.
Pokud si plní požadované úlohy, tak je to v pořádku. Horší to je, pokud si je neplní. To se stalo řediteli jedné firmy, když zaměstnal syna z prvního manželství své současné manželky. Syn, kterému chtěl původně předat ředitelskou židli, svým flákáním úplně rozvrátil pracovní morálku ostatních zaměstnanců. A ředitele donutil nejdříve si promluvit s manželkou (jeho matkou) a pak mu dát výpověď. Pro ředitele to byla nepříjemná zkušenost, ale svého rozhodnutí nelituje.

A co když vaši známí chtějí, abyste jim poskytli nějakou službu mimo pracovní dobu? Jednou za čas to možné je, pokud to ale překročí únosonou míru, může Vás to pořádně obtěžovat.

To se stalo také personální ředitelce jisté velké společnosti, která bydlí v rodinném dvojdomu s rodiči na předměstí. V okolí se rozkřiklo, kde pracuje, a tak jí často podvečer vyzvánějí přede dveřma známí a známí jejich známých s prosbou o poskytnutí zaměstnání. Naši ředitelku to obtěžovalo a tak to zkoušela nejdříve po dobrém. Otevřela dveře a požádala je, ať jí osloví v pracovní době. To ale nebyl dobrý nápad, ti lidé to na ní hned rozbalili i přes bráničku. Nápis na zvonku, ať nezvoní po 17.00 hod. prosebníci nebrali vážně, vždyť pro ně to bylo velmi důležité. Naše ředitelka přikročila k radikálnímu kroku – odpojila zvonek.

Prosebníci to ale nevzdali – když jim nikdo neotevíral u ředitelky, pro jistou to zkusili u vedlejších dveří její rodičů.

Její rodiče jsou v důchodu, takže rozhovory s lidma, kteří nutně potřebují jejich dceru se stali zajímavým spestřením jejich zaslouženého odpočinku. A ochotně rozdávali telefonní číslo na její mobil, na který prosebníci volali – jak jinak, po pracovní době. Znechucená ředitelka si nakonec změnila číslo mobilu, ale jejímu trápení stejně nebyl konec. Prosebníci si začali stěžovat její rodičům, že se jí nemohou dovolat a rodiče to začali dceři vyčítat, že je na ty lidi krutá.

Při naší konzultaci s paní ředitelkou vyplynulo, že jí trápí výčitky rodičů za její kruté chování k prosebníkům. Zeptal jsem se jí, v čem je její chování kruté?

– V tom, že oni ode mne chtějí nějakou službu a já jim jí odmítám poskytnout, ikdyž to je moje práce.
– K čemu bylo dobré, když jste odpojila zvonek u dveří a změnila číslo mobilu?
– K čemu? K tomu, že jsem si po práci mohla konečně odpočinout.
– Jakým způsobem reagovali prosebníci na vaši potřebu odpočinout si po práci?
– Vůbec nebrali ohled, že si chci po práci odpočinout. Oni byli vlastně krutí na mne.
– Pokud nebrali ohled na vaše pocity oni, proč byste měla brát ohled na jejich pocity vy? Je to váš čas a vaše energie, kteru té práci věnujete. A záleží na vás, jaké si k tomu stanovíte podmínky. Buď je splní a vaši službu dostanou, nebo je nesplní a nedostanou nic. Odmítla jste jim pomoc uplně?
– Ne, stále mne mohou oslovit v pracovní době v práci.

– Takže vaše chování není kruté, vy těm lidem neubližujete schválně, pro své potěšení. Vy si jen chráníte své soukromí, abyste mohla tuto práci vykonávat dlouhodobě. Pokud byste se zhroutila od přepracování, neměla byste z toho úžitek ani vy, ani vaše firma, ani uchazeči, kteří splní podmínky pro využití vašich služeb.

Pokud někdo odmítá splnit podmínky pro využití vašich služeb, tak je to jeho problém. Vaše chování naplňuje definici bezemočního chování – nebere ohled na emoce jiných lidí, kteří porušují pravidla pro získání vašich služeb. Na druhé straně lidé, kteří neberou ohled na vaše soukromí a přes upozornění vás ve volném čase obtěžují krutí jsou. Pokud byste jim v tom nezabránila, tak by vás i nadále okrádali o váš volný čas.

Paní ředitelku tento pohled na věc uklidnil a viditelně se jí ulevilo.

 
Jak se tedy bránit zneužívání naší dobroty? Užitečné je vědět včas odhalit, kdy náma někdo manipuluje. Více se o tom dozvíte na našem školení:

MOTIVACE A MANIPULACE LIDÍ,

Čtěte více…
 
Další užitečnou vlastností je schopnost orientovat se v emocích při uzavírání obchodu. Více se o tom dozvíte na školení:

EMOČNÍ INTELIGENCE PRO ÚSPĚCH V OBCHODOVÁNÍ,

Čtěte více…
 
Třetí užitečnou schopností při předcházení zneužívání naší dobroty je schopnost zvládat konflikty, kterou si můžete rozvinout na školení:

ŘEŠENÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ,

Čtěte více…
 
Tato, i jiná školení můžeme realizovat také pro zaměstnance Vaší společnosti jako uzavřená školení. Napište nám prosím počet pracovníků, které plánujete proškolit a my Vám zašleme cenovou nabídku školení.
 
 
S pozdravem

RNDr. Alexander Birčák
Jednatel společnosti a lektor

Albisa s.r.o. čtěte více…
Mob.: +421 904 864 912
www.cz.albisa.sk